user_mobilelogo
RSS

V sobotu dne 18.6. sešlo se na dvoře Antošova statku ve Světlé v Podještědí mnoho lidu prostého, řemeslníků, statkářů ba i panstvo zavítalo na Festival Karolíny Světlé.

Krojovaná družina Horačky dramatické pásmo tanců a zpěvů "Stínání kohouta" předvedla.

Sama paní Karolína ukázky ze svých knih četla i na jarmark zavítala. Jest nám převelikou ctí, že u stánku našeho s medem a produkty medovými se zastaviti ráčila. Ba i podobenku svoji přístrojem digitálním poříditi svolila, by jak pravila: "Obchod na trhu podpořila." Jak vidno z další podobenky i naší soutěže o ceny hodnotné se účastnila a svůj los do osudí vhodila. Třeba říci, že se ukázalo, že jest to žena z domácnosti zkušená a váhu plemenáče velmi dobře odhadla...
Pro děti různého věku Lesní panna kratochvílné putování připravila.

Rodiče pak koncert v místním kostele navštíviti mohli.

V pozdním podvečeru pak příběhem Skaláka, nočním to putováním ke Skalákovně za doprovodu houslí, zpěvu a svíc setkání ukončeno bylo.

Festival Karolí...
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Festival Karolí...
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Festival Karolí...
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Festival Karolí...
Detail obrázku Stáhnout obrázek
 
 
Powered by Phoca Gallery